2014 febrer

Estructura projecte

Com són els projectes d’Andreu Ahullana Projectes Educatius?

Tot seguit explique la metodologia de treball utilitzada en els meus projectes, la qual segueix, principalment, l’estàndard del PMI (Project Management Institute). Introduiré les àrees de coneixement i els grups de processos i com ho apliquem al nostre àmbit. Espere que açò puga ajudar a resoldre algunes de les qüestions que m’han traslladat des de

Identificació X jornades PMI Valencia Spain Chapter

X Jornades de direcció de projectes del Valencia Spain Chapter del PMI

El passat 21 de novembre vaig assistir a les X Jornades Valencianes de Direcció de Projectes, organitzades pel Capítol de València del PMI. Enguany, les jornades anaven dedicades a l’element més important d’un projecte: a l’equip de treball, a les persones que possibiliten dur-lo endavant. Al llarg de les diferents sessions, vaig poder conéixer les