Resolem dubtes i qüestions

Café barra

Conversa de café (Tercera part)

Finalment, acabem amb aquest post la sèrie d’articles que vaig iniciar durant les setmanes anteriors amb els articles Conversa de café i Conversa de café (Segona part), on intente resoldre alguns dubtes i qüestions que m’han traslladat diferents professionals de la docència al voltant dels meus projectes.

Tampoc tinc massa clar tot allò relacionat

Café

Conversa de café (Segona part)

Seguim amb aquest post la sèrie d’articles que vaig iniciar fa un parell de setmanes amb l’article Conversa de café, on intente resoldre alguns dubtes i qüestions que m’han traslladat diferents professionals de la docència al voltant dels meus projectes.

Els professors fem moltes hores a casa preparant classes i corregint exàmens. A més

cafe

Conversa de café

Amb aquest post comence una sèrie d’articles on intente resoldre alguns dubtes i qüestions que, potser, vos hagen sorgit en relació als meus projectes. Per a fer-ho m’he basat en el que m’han traslladat professionals de la docència, pel que molt probablement, coincidirà amb el que molts podeu haver pensat després d’haver visitat la web

Estructura projecte

Com són els projectes d’Andreu Ahullana Projectes Educatius?

Tot seguit explique la metodologia de treball utilitzada en els meus projectes, la qual segueix, principalment, l’estàndard del PMI (Project Management Institute). Introduiré les àrees de coneixement i els grups de processos i com ho apliquem al nostre àmbit. Espere que açò puga ajudar a resoldre algunes de les qüestions que m’han traslladat des de