Encantat d’haver-lo conegut, Jaume

L’exemple de Jaume Fullana i el CEIP Gabriel Miró, on exerceix la seua feina, corrobora que és totalment factible dotar un centre educatiu d’una estructura de gestió òptima, amb procediments establerts i dotada dels documents necessaris, adaptada a la millora contínua i a l’entorn social del centre i que augmente la motivació i satisfacció de tots els grups d’implicats en un projecte on fan falta les idees i el recolzament de tots.

Durant el passat mes de juliol, mentre em trobava a l’IES Arabista Ribera finalitzant el meu estudi d’aplicació de la Direcció i Gestió de Projectes en els centres educatius, vaig tindre Logotip Edicions 96l’oportunitat de quedar amb Jaume Fullana, director del CEIP Gabriel Miró de Calp i precursor d’Enxarxa’t, la Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat, president de la Coordinadora d’Escola Valenciana a la Marina Alta, coordinador de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana i membre de la Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant. Va ser a través d’Edicions 96, i gràcies a la mediació d’un gran amic, Pau Álvarez, i de Dolors Pedrós que vaig poder concertar una cita amb ell.
El dia assenyalat, vaig agafar el cotxe i em vaig desplaçar a Calp, al CEIP Gabriel Miró. Mentre conduïa, repassava mentalment totes les qüestions que havia apuntat els dies anteriors. No volia que se m’oblidara res, havia d’aprofitar al màxim la possibilitat d’entrevistar-me amb un dels pioners en temes de qualitat a l’ensenyament i amb una llarga i intensa experiència en la gestió de centres educatius. Quan estàs capficat, el temps passa molt de pressa, així que quan em vaig adonar, estava a la porta del col·legi, disposat a tenir una xerrada que em donaria una visió més àmplia respecte del que havia conegut fins a eixos moments.
Logotip CEIP Gabriel MiróDes del principi Jaume es va mostrar molt receptiu i no va escatimar esforços per ensenyar-me el funcionament, les instal·lacions i sobretot, el Sistema De Gestió de la Qualitat, d’acord amb els requisits de la norma ISO 9001:2008, que han elaborat al col·legi. I encara més important, vaig poder conéixer el seu punt de vista sobre la situació actual de l’ensenyament, les necessitats de funcionament dels centres i la seua experiència personal durant tots els anys que havia estat conformant, amb la resta del personal del centre, l’actual estructura del CEIP Gabriel Miró.
La manera de treballar del col·legi em va confirmar que és totalment possible funcionar d’una manera més eficient i eficaç en els centres educatius i seguir i controlar eixe funcionament per tal d’aconseguir una millora contínua en els seus processos. Tenen perfectament definits els objectius que volen aconseguir i el camí que han de seguir per aconseguir-los i, el que és més important, els tenen plasmats i consensuats, de manera que tot el personal del centre els coneix i sap quines són les seues responsabilitats al respecte. Anualment, l’equip directiu, tenint en compte les aportacions dels diferents equips docents, l’AMPA i els órgans de control del centre, fixa objectius de qualitat que tenen en compte les necessitats actuals i futures del centre educatiu, la satisfacció de les famílies, la qualificació del personal, les oportunitats de millora, les no conformitats i els resultats de la revisió del sistema per la direcció. Tots els objectius de qualitat són coherents amb la política de qualitat del centre i mesurables mitjançant una bateria de gairebé 500 indicadors. Periòdicament un auditor comprova que tot s’estiga fent correctament.

“L’auditoria es fa per tal de controlar tot el que no funciona de la millor manera possible…”

Voldria puntualitzar que l’auditoria, tal i com em va confirmar Jaume i actuant en conseqüència amb el que vol ser la millora contínua i la qualitat, no es fa simplement per passar un tràmit i poder mantenir un segell de qualitat. L’auditoria es fa per tal de controlar tot el que no funciona de la millor manera possible i que, per tant, pot millorar. És una manera d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència i en el CEIP Gabriel Miro tenen clar que tots els esforços i recursos que dediquen a dur endavant el sistema de gestió són necessaris i imprescindibles per aconseguir que l’educació i els serveis que ofereix el col·legi a la societat siguen cada vegada millors.
És importantíssim que interioritzem que el procés d’ensenyament-aprenentage i les experiències pedagògiques dels centres educatius estan absolutament lligades a la gestió i organització d’eixos centres. És més, diria que depenen dels processos de gestió, de manera que si no optimitzem l’organització d’aquestes institucions serà realment complicat arribar a una experiència pedagògica òptima. Tot està interrelacionat i és necessari que el funcionament existent permeta al personal del centre treballar de la millor manera possible per tal d’aprofitar tot el seu talent.
Logotip Enxarxa'tPer acabar, tan sols em queda agrair de nou a Jaume Fullana la seua acollida i el temps que em va dedicar. És gràcies als esforços de persones com ell que l’educació pot millorar dia a dia. Vos recomane que feu una ullada a les pàgines web del CEIP Gabriel Miró de Calp i d’Enxarxa’t, la Xarxa de Centres Educatius Valencians de Qualitat: segur que trobareu coses interessants!

Comments

Deixa un comentari