Característiques

PER QUÈ EL PROJECT MANAGEMENT ES POT APLICAR
A L’ENSENYAMENT? QUINS AVANTATGES COMPORTEN
ELS NOSTRES PROJECTES?

 • Assegurem que el resultat del projecte està definit i consensuat per totes les parts. A banda del personal del centre educatiu, es tenen en compte els alumnes, famílies, ajuntament i altres entitats externes (altres centres educatius, associacions culturals, biblioteques, proveïdors, etc.). Gestionem les expectatives de tots els grups d’interessats.
 • En un context on hi ha canvis continus de personal, d’equip directiu, d’alumnat, de lleis educatives, etc., la Direcció i Gestió de Projectes proporciona una gran capacitat d’adaptació als canvis.
 • Les responsabilitats queden perfectament assignades i acordades i les activitats corresponents perfectament definides i temporalitzades. Açò pren especial importància en els centres de secundària, on pràcticament cap dels seus membres comparteix un mateix horari i la coordinació és complicada.
 • Assegurem la qualitat. Ens permet fer un seguiment de totes les activitats, introduir millores en els processos i proporcionar al professorat, alumnat, famílies, etc. resultats adaptats al que ells busquen.
 • Demostrem un control visible. Importantíssim en els centres educatius, els quals tenen un funcionament democràtic. Proporcionem un augment de confiança davant del consell, la comissió de coordinació pedagògica i el claustre.
 • Millorem la comunicació i establim prioritats, el que ajuda notablement a l’augment de la coordinació i al treball en equip, dos condicions indispensables per al bon funcionament d’un centre educatiu.
 • Minimitzem els problemes. Identifiquem els riscs i els possibles contratemps i preveiem les respostes adequades.
 • Lliçons apreses. Creem i documentem l’experiència que servirà per al futur.
 • Planifiquem amb vosaltres. Crearem un equip de treball amb membres del vostre centre educatiu que, una vegada finalitzat el projecte i amb el nou producte o servei en funcionament, formarà una nova comissió amb la funció de seguir i controlar els resultats futurs.
 • Fem un diagnòstic de la situació inicial del centre. Coneixerem les seues fortaleses i limitacions i a partir d’ací prendrem decisions. Ens adaptem a les característiques de cada centre.
 • Seguim les passes adequades per donar-ho a conéixer a la societat. Aconseguim que el compromís i la projecció social que comporten els projectes es transformen en reconeixement social cap al centre educatiu. Tot açò són uns importants incentius per al personal del centre per tal d’augmentar la seua implicació i motivació, el que suposa una millora notable de la seua vida laboral.
 • Introduïm millores en la gestió de costos i d’adquisicions del centre, per tal d’aconseguir un millor control i generar estalvis que es podran reaprofitar en qüestions directament relacionades amb el procés de formació dels alumnes.
 • Tractem d’aprofitar al màxim les oportunitats que es presenten. Aspectes com la multiculturalitat de l’alumnat, ser un exemple per als alumnes, poder ser pioner en aquest tipus de funcionament i, en definitiva, tot allò on el centre té autonomia de decisió, ha de ser aprofitat per a traure’n avantatges.
 • Millorem procediments, que quedaran per escrit. Creació de molts documents d’utilitat i, per damunt de tot, creem estructures estables davant de canvis continus en equip directiu, professorat, etc.