Com ho fem?

Treballem mitjançant projectes. El nostre mètode de treball es basa en el Project Management i en els seus estàndards internacionals i, encara que utilitzem majoritàriament la metodologia del PMI (Project Management Institute), som coneixedors de l’entorn de PRINCE2, IPMA i les metodologies Àgils, dels quals adoptem procediments, cas que suposen un avantatge per a cada projecte en concret. L’aplicació de la Direcció i Gestió de Projectes és absolutament viable i una molt bona opció per tal de depurar la gestió en els centres educatius: els projectes resulten un mitjà per aconseguir els objectius d’aquestes institucions, que mitjançant un esforç temporal arribaran a un resultat únic i durador.

QUÈ ÉS UN PROJECTE? QUÈ ÉS LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES?

«Un projecte és un esforç temporal que es du a terme per crear un producte, servei o resultat únic. La natura temporal dels projectes implica que un projecte té un inici i un final definits […] En general, esta qualitat de temporalitat no s’aplica al producte, servei o resultat creat pel projecte; la major part dels projectes s’emprenen per a crear un resultat durador […] Cada projecte genera un producte, servei o resultat únic.
La Direcció de Projectes és l’aplicació de coneixements, habilitats, ferramentes i tècniques a les activitats del projecte per complir amb els requisits del mateix» (Guia del PMBOK 2013: 5-7).
Per exemple, podem instaurar millores en la gestió d’un centre educatiu mitjançant un projecte, ja que tindrem un inici i un final definits i un resultat únic i durador: un canvi en l’estructura, el personal o l’estil del centre, adaptat a l’entorn i la situació d’aquest.