Privatització?

ALESHORES, ESTEM PARLANT DE PRIVATITZAR LA GESTIÓ?

NO

Com ja hem explicat, els projectes que hem ideat són totalment flexibles i adaptables a la situació de cada centre educatiu i es realitzen amb un equip format per personal del propi centre i amb el consens de tots els grups d’interessats (professorat, famílies, alumnes, entitats externes, etc.). Mantenim la funció pública i intentem democratitzar-la més si cal tenint en compte les opinions de totes les parts. La nostra funció és dirigir el projecte amb l’equip esmentat i quan el tanquem, haurà finalitzat la nostra tasca, quedant-se el centre amb un resultat estable i adient, adaptat a les seues necessitats i preparat per a la millora contínua, que haurà de dur a terme el personal del centre quan crega convenient.