indicadors

pissarra

Encantat d’haver-lo conegut, Jaume

L’exemple de Jaume Fullana i el CEIP Gabriel Miró, on exerceix la seua feina, corrobora que és totalment factible dotar un centre educatiu d’una estructura de gestió òptima, amb procediments establerts i dotada dels documents necessaris, adaptada a la millora contínua i a l’entorn social del centre i que augmente la motivació i satisfacció de