metodologies àgils

Creativitat

Educació i creativitat

Innovació i creativitat han d’anar lligades a l’educació. Els centres educatius han d’ésser capaços d’adoptar canvis per a adaptar-se al desenvolupament social. I si bé, allò ideal seria que aquesta adaptació estiguera recolzada, o es fera d’acord amb allò estipulat per les lleis educatives, hem de tenir en compte els grans beneficis que poden obtenir